Hvorfor en bevægelsespolitik?

For at sikre en fælles, forpligtende platform, et fælles sprog, med udgangspunkt i et fælles mål, der arbejder hen mod børnehavens vision.

Politikken skal være med til at fremme den motoriske udvikling og skabe fysiske/psykiske trygge rammer der fremmer lysten og motiverer til mere fysisk aktivitet.

En bevægelseskultur hvor motorik, leg og bevægelse er i centrum og er en integreret og prioriteret del af institutionens pædagogiske hverdag. Hvor der prioriteres at børnene er fysisk aktive hver dag. Der skal være mulighed for, at børnene får indarbejdet nogle motoriske grundøvelser, som en naturlig del af deres leg. Børnehave indrettes således at der er rum til at rulle, krybe, kravle, trille, løbe, hoppe, svinge, kaste og snurre hele tiden og over alt - både inde og udenfor.

Børnenes kompetencer skal udvikles, så deres lyst til at bevæge sig bliver fremmet.

Der skal arbejdes med aktiviteter der kræver aktiv deltagelse/bevægelse, men også finmotoriske aktiviteter, såsom klippe/klistre.

Der skal skabes et attraktivt miljø, som er udfordrende og stimulerende for den motoriske udvikling

Opstart i Børnehaven

Når man starter i børnehaven skal forældrene udfylde en anamnese på deres barn. Disse oplysninger skal bruges til, at vi i børnehaven får et så godt udgangspunkt som muligt, for det pædagogiske arbejde omkring barnets udvikling.

2 gange om året tilbyder vi en grov motorisk screening af de nystartede børn i børnehaven

Observerer vi børn der har brug for ekstra støtte i henhold til motoriske udfordringer tilbydes en individuel motorisk test – med efterfølgende lege/træningsprogram til hjemmebrug.

Der tilbydes ligeledes ekstra motorisk leg af husets motorikvejleder til børn med særlige udfordringer.


Dagligdagen

Vi bestræber os på, at alle børn skal have pulsen op hver dag

 • Vores daglige samlinger i grupperne, indeholder altid en fysisk aktivet/leg
 • Alle børn er ude på legepladsen hver dag, hvor vi opfordre og inspirere børnene til aktiv leg. Og hver fredag er vi skoven hvor vi via naturens mangfoldighed og foranderlighed året igennem udfordres på motorikken.

Vi sætter fokus på at alle børn får mulighed for at være aktive hverdag via inspirerende læringsmiljøer

 • Institutionen indrettes således, at inventar / pædagogiske redskaber der giver mulighed for bevægelse, udfordringer og stimulation af sanserne, er tilgængelige i børnehøjde flere steder i huset. Såsom balancebaner, hængekøjer, evighedskarruseller, store bolde, samt madrasser til kolbøtter osv.

Minimum en dag om ugen igangsættes fællesleg på legepladsen

 • o    Herved formidles en legekultur videre, som børnene kan gøre til deres egen, og derved skabes der grobund for en naturlig livsglæde ved leg

Vi har fokus på at skabe optimale rammer for fysisk aktivitet

 • o    Herunder har børnehaven egen gymnastiksal hvor vi kan tilbyde leg og aktiviteter på flere niveauer. Vi har blandt andet en nedspringsmadras, en rullemåtte, mange forskellige skumredskaber/moduler til motorikbaner, rullebrætter, bolde i mange størrelser samt flere forskelige gynger og meget mere. Derudover har vi et kuglebad til stor glæder for børnene..  
 • Så inddrager vi også både skoven og sportspladsen i vores pædagogiske arbejde til at styrke børnenes motorik.  Både skoven og sportspladsen ligger lige op til legepladsen, og vi har via en låge direkte adgang fra legepladsen.


Personalet

I Børnehaven prioritere vi at personalet er klædt fagligt på til at kunne varetage børnehavens pædagogiske linje. Det har for os stor betydning, at personalets kompetencer matcher børnehavens udbud af pædagogiske tilbud, derved højnes fagligheden og kvaliteten af børnehavens praksis og i sidste ende til stor gavn for børnenes udvikling og trivsel.

Derfor er det med stor glæde at kunne præsentere nedenstående:

 • Pædagog og motorikvejleder: Rikke Nielsen
 • Pædagog og motorikvejleder: Lise Bunch Larsen
 • Pædagog og fodboldtræner: Malene Vestergaard - har uge kursus i motorik.

Der udover er vi en meget aktivt og engageret personalegruppe.


Det pædagogiske arbejde

 • Vi kikker på muligheder og er observerende på regler og indretning som begrænsninger børnenes udvikling, og som vi løbende evaluerer på.
 • Vi kikker meget på den enkelte børnegruppe og tilrettelægger samling og andre pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i børnegruppens nuværende behov
 • I vores arbejde med de pædagogiske læreplaner er tilgangen og den røde tråd ”bevægelse”. Hvilket betyder, at når vi eksempelvis arbejder med ”læreplantemaet sprog”, er børnene aktive medaktører. Vi spiller spil, sætter ord på handlinger, vi taler om og inddrager børnene i hverdagens gøremål. Vi synger, bruger rytmer, danser, læser eventyr med aktiv deltagelse både i form af dialog og bevægelse.


Nyt tiltag fra 2013 - ”Ugens bevægelse”

Ugens bevægelse er et nyt koncept som Børnehaven Gnisten starter op med her i starten af 2013. Vi vil gerne gøre både børn og forældre mere bevidste om betydningen af, at børn er fysisk aktive hverdag, og hvad en god motorik betyder for barnets generelle trivsel og udvikling.
 
Børnehaven vil hver uge præsentere og sætte fokus på en motorisk grundbevægelse som også vil blive vist på infotavlen. Ugens bevægelse vil ligeså være en form for hjemme ”lektier” som vi håber, at I som forældre vil støtte op omkring.  
Eksempler på ugens bevægelse kunne være: Hinke, kolbøtter, gynge, trille, hoppe, kravle, løbe hurtigt, osv..

Vi vil så i løbet af den forløbende uge give mulighed for og opfordre børnene til at lave ugens bevægelse op til flere gange.

Delmål

Et mål er at bevidstgøre forældrene om vigtigheden i, at børn for udviklet deres motoriske færdigheder. Dette gøres via dialog og formidling, Herunder diverse artikler, forældre samtaler og foredrag, samt links som kan findes her på hjemmesiden.

Vi vil i løbet af 2013 udarbejde en lille pjece med ideer til hvordan forældre kan støtte op omkring deres børns motoriske udvikling i hverdagen.

I Børnehaven må vi:

 • Gå i bare tæer
 • Lege med vand
 • Klatre i træer
 • Lege ude i al slags vejr
 • Stå på hovedet
 • Dreje rundt på kontorstole
 • Hoppe og danse