• Indkøring:

Ved indkøring af børn i vuggestue/børnehave lægger vi vægt på at dette sker i samarbejde med forældrene. Vores fokus er at børn og forældre får den bedste start i vores hus, så de oplever tryghed, åbenhed og imødekommenhed. Den første dag er altid et besøg sammen med forældrene. Herefter aftales i samråd med forældrene hvorledes de følgende dage skal være.

 • Den røde tråd:

Vi skaber mulighed for at det enkelte barn kan skabe oplevelser og relationer til og sammen med andre børn og voksne. Dette oplever vi bl.a i vores gruppeopdeling af yngste og ældstegruppen. Børnene i vuggestuen har mulighed for at gå gennem lågen og ud på børnehavens legeplads – når det enkelte barn føler sig klar til det. Vi som voksne støtter barnet i dets proces heri. Oplevelsen barnet får, når det er klar – er helt unik. Barnet møder på børnehavens legeplads ældre børn, der drager omsorg og giver rum for dets færden i en lidt større verden. De ældre børn oplever en værdi i være et forbillede og et ”spejl” de / det mindre barn kan spejle sig i.

 • Vi vurderer i samråd med forældrene, og ud fra barnets alder, udvikling og trivsel, hvornår barnet skal gå fra vuggestue til børnehave. Med vores tiltag i yngstegruppen kan barnet i sit eget tempo sammen med forældre og personale skabe denne overgang på et trygt og solidt grundlag, fordi barnet kender rammerne og de voksne.
 • Vi ser også denne røde tråd meget tydeligt når ældstegruppen fra januar måned 3 dage om ugen opdeles i Klatremus og Græshopper.

Græshopperne er de kommende skolebørn, der i perioden frem til juni har aktiviteter, temadage og lege, der henviser til skolealderen. De får besøg af deres kommende lærer i børnehaven, og besøger skolen sammen med den pædagog der følger dem i undervisningen også – frem til efterårsferien. De besøger skolen sfo, leger og lærer de voksne at kende.

 • Åbningstider:

       Mandag - torsdag: 6.15-16.45

       Fredag: 6.15-16.15

Vi åbner og lukker sammen med SFO.

 • Vi holder lukket på følgende dage:

 • Grundlovsdag d.05.06
 • Dagen efter Kristi Himmelfart
 • Juleaften d.24.12
 • Nytårsaften d.31.12
 • Lukkedag/pædagogsik dag d. 2/2-2024
 • Vi har åbent hele sommeren og alle ferieperioder.