Børnehaven og vuggestuen er en del af Frøbjerg-Orte Friskole. Det betyder at vi er et hus, og samarbejder på tværs af enhederne.

Vi har opdelt vores børnehave/vuggestue i 2 grupper:

Yngstegruppen:

Denne gruppe er vuggestuen (Løbebiller) og de yngste børnehavebørn (Springfrøer) i aldersgruppen 0-4år.

Vi har til hensigt at skabe en modtagergruppe i vuggestuen, som har til opgave at sikre at der skabes endnu mere nærvær og tryghed i barnets første tid hos os. 

Ældstegruppen:

Denne gruppe har børn i alderen 4-6år. Gruppen hedder Klatremusene frem til januar, hvor den nogle dage deles i Klatremus og Græshopper. Græshopperne er de kommende skolebørn. På disse dage arbejdes der i Græshoppegruppen med skolelignende projekter.

Vi oplever at vores struktur i huset er med til flg:

  • Skabe flere genkendelige voksne for alle børn – på både yngste og ældste gruppen.
  • Give børnene mulighed for at lege på kryds og tværs af alder og grupper.
  • At alle børn er VORES børn.
  • Bredere kendskab til børn og familier samt vidensdeling på tværs i huset.
  • Skabe en rød tråd fra vuggestue, til børnehave og videre til skole.