Børnehaven er en del af Frøbjerg-Orte Friskole, Børnehave og Vuggestue. Det betyder at vi er et hus med tre afdelinger. Hver afdeling har hver deres personalegruppe, men der er rigtig meget samarbejde på tværs af enhederne, hvilket blandt andet  betyder, at vuggestuen og børnehaven åbner og lukker sammen. hvorved der ingen garanti er for, at der er en voksen tilstede  fra begge afdelinger  i ydertiderne. Børnehaven og Vuggestuen er et alternativ til de kommunale institutioner. Et alternativ hvor motorik, leg, bevægelse og naturoplevelser indgår som en naturlig del af institutionens hverdag.
 
Den røde tråd i vores pædagogiske praksis mellem afdelingerne er målrettet efter barnet i bevægelse. Vores pædagogiske arbejde med sansemotorik, grundmotorik og fysiske aktiviteter med indragelse af naturen.  
Fokusset på barnets udvikling løber hele vejen fra vuggestuen og op gennem hele barnets børnehavetid. Både vuggestuen og børnehaven arbejder med afsæt i de tre primærsanser:  Hovedblancen – følelsansen og muskel- og ledsansen.
Undersøgelser har vist, at fokus på fysisk aktivitet udvikler børnenes kreativitet, handlekompetence, bevægelsesglæde, sprog, sociale kompetence, etik og moral m.v. Der skabes en kultur, hvor udvikling og dannelse også foregår gennem fysiske aktiviteter. Gennem aktiv leg styrkes børnenes fysiske, kognitive, sociale og psykiske udvikling.
 
Vi er en sansemotorik institution der ligger midt i en natur skønt område, hvilket vil sige at børnene, også de mindste, er meget ude i naturen i al slags vejr hele året rundt. Naturen er en vigtig del af vores dagligdag og vores pædagogiske grundlag. Vi bruger vores legeplads, skoven og nærmiljøet som et naturligt rum for børnene med masser af plads og højt til loftet. Børnene får leget og brugt deres krop og sanser, hvilket danner grobund for al indlæring.  I gnisten har vi glade og aktive børn. Kroppen på toppen :-)

Børnene fra vuggestuen og børnehaven har ligeledes  mulighed for at deltage i aktiviter og lege på tværs af afdelingerne og på legepladsen.