Respekt

Vores børns forudsætninger er forskellige og i Gnisten respekterer vi det enkelte barn. Børnene mærker, at her er rum og plads til, at være sig selv. De bliver mødt med åbenhed, accept, indlevelse og tydelighed. Vi anerkender barnets hensigt og dets følelser, men acceptere nødvendigvis ikke alle barnets handlinger.

Vi har en god omgangstone i børnehaven, som ligeledes skaber en god stemning blandt børn og personale.

Trivsel

Vi møder vores børn der hvor de er lige nu og de mærker at vi gerne vil dem. Vi lægger vægt på tæt kontakt mellem det enkelte barn og husets personale, så børnene føler sig trygge. Vi giver børnene medbestemmelse og medansvar og sammen sørger vi for, at alle trives.. Børnene oplever voksne som er engageret og nærværende og har tid til det enkelte barn. I forhold til barnets trivsel, anser vi Børnenes indbyrdes venskaber for utrolige vigtige.
Sociale relationer, empati og omsorg er altid emner som vi arbejder med. Vi skaber et miljø hvor humor og glæde omgiver den måde vi er sammen på, børn og voksne imellem.

Åbenhed

Den bedste indgangsvinkel til vores børn er igennem deres forældre. Vi arbejder ud fra åben kommunikation og et gensidigt godt forældresamarbejde. Samarbejdet handler om et fælles ansvar, nemlig at børnene trives og har det godt.

Vi bestræber os på, at være imødekommende, så forældrene er trygge ved at aflevere deres børn og igennem vores daglige kontakt og dialog, skaber vi rammer og tryghed i børnenes opvækst!

Udvikling

Vi har fokus på det enkelte barns udvikling og at vores fysiske rammer såvel inde som ude udfordrer børnenes motorik.

Vi har i Gnisten en åben gruppestruktur, som giver god mulighed for, at imødekomme børnenes forskellige interesser og behov samt legerelationer på tværs af alder.

Vi har dagligt fokus på udvikling gennem vores aktiviteter og pædagogiske tiltag.

Livsglæde

Et smil udløser endnu et smil :-)