Den 1. december 2014 ændres vores gruppestruktur til, at være aldersopdelte grupper. Det betyder, at vi fremover kører med de yngste i en gruppe, en mellemgruppe og en gruppe med de ældste.

Grunden til at vi vælger denne opdeling er for bedre, at kunne udfordre og støtte det enkelte barn fagligt, ud fra barnets udviklingsniveau. Vi mener, at vi den vej bedre kan tilgodese og målrette det faglige tilbud efter barnets og børnegruppens behov, her tænkes bl.a. socialt, sprogligt, motorisk og i højre grad, at kunne tilgodese de yngstes behov for tryghed og nærvær særligt i opstartsfasen.

Da vi har en meget åben struktur vil der stadigvæk være masser af muligheder for, at blande børnene på tværs af alder. Det vil vi selvfølgelig løbende tænke ind i vores udbud af aktiviteter, da det er vigtigt, at børn kan spejle sig i hinanden og lære af hinanden på tværs af alder..

Denne nye opdeling af børnene, vil løbe indtil sommerferien 2015, hvorefter vi vil evaluere på effekten af denne struktur, med henblik på om den skal fortsætte eller ej.

Grupperne hedder som følger:

Springfrøerne - Yngste gruppen ( 3-4 år)

De voksne: Lise: pædagog og Michael: pædagogmedhjælper

Klatremusene – Mellemgruppen (4 -5 år)

De voksne: Sussie: pædagog og vores pædagogstuderende: Bitten

Græshopperne – Ældste gruppen (5 -6 år)

De voksne: Rikke: Pædagog og Malene: pædagog

Græshoppe-gruppen er for de kommende skolebørn. Græshopperne har et tæt samarbejde med Frøbjerg-Orte friskole.

Vi besøger ofte skolen, SFOén og leger på skolens legeplads. Vi deltager også i flere arrangementer på tværs af skolegården i løbet af året.

For at skabe en glidende overgang fra Gnisten til skolestart på Frøbjerg Orte Friskole, besøger Græshopperne den nuværende 0.klasse et par gange i løbet af foråret. De inviteres indenfor i skoleverdenen, for at få et indblik i, hvad der snart venter dem. Børnehaveklasselæreren deltager ligeledes i et par af Græshoppernes egne projektdage i løbet af foråret. Dette for at hilse på og møde børnene i deres trygge og vante rammer.

Græshoppe-børnene deltager i morgensang på skolen, hver fredag de sidste par måneder op til sommerferien.

Hvert år sender vi en pædagog fra børnehaven med over i 0.klasse ved skolestart og frem til efterårsferien.  Det giver god mening, da pædagogen kender børnene og deres familier, og derved kan være en støtte, der gør opstarten i skolen mere tryg for den enkelte. Det er vigtigt at alle får en god start på skolelivet.