Som forældre til "vores" børn er I en uudndværlig ressourse i vort daglige arbejde med børnene, men også på det overordnede plan.  Et godt forældresamrabejder bygger på åbenhed og gensidig tillid. Det er den daglige og uformmelle snak, når I aflevere og henter jere barn. Det kan også være praktisk besked, der skal gives , eller det kan være personalet, der fortæller jer, hvordan jeres barn har haft det i børnehaven eller vuggestuen.

I kan som forældre inspirere os – både ledelsen og personalet i form af et konstruktivt med- og modspil. Det formelle organ er Bestyrelsen, men den daglige kontakt er mindst lige så vigtig.

Vi tilbyder forældrene en samtale ca. 4 uger efter barnet er startet hos os, hvor forældre og personoale udveksler erfaringer og oplevelser af, hvordan barnet er faldet til og trives i børnehaven/vuggestuen.

Der er altid mulighed for en samtale, når eller hvis forældrene eller børnehaven/vuggetstuen skønner, at der er behov for det.

Derudover tilbydes der en samtale i forbindelse med opstart af vores førskolegruppe "Græshopperne".

Udover den daglige dialog udsender vi et nyhedsbrev og en aktvitetskalender ud 1 gang om måneden, hvor vi fortæller hvad der sker – både i børnehave og vuggestue regi.

Vi har to arbejdsdage om året i samarbejde med Friskolen. Det forventes at I som minimun deltager i en af den. Der ligger en i foråret og igen en i efteråret.

Vi har et årligt forældremøde i maj måned med valg til bestyrelsen, hvor både lederen og bestyrelsen afholder årsbereting.  Som forældre i forældrebetyrelsen har man mulighed for, at være med til at præge Gnisten, samt være med til at udvikle stedet. Der sidder både forældre fra vuggestuen og børnehaven i bestyrelsen.