En del af vores værdigrundlag er ”forpligtende fællesskab”. Det betyder bl.a. at der er en naturlig forventning til at forældre bidrager med ideer og holdninger, og at man deltager i og bakker op om diverse traditioner og arrangementer.

Vi afholder forældresamtaler på følgende tidspunkter:

  • 3.mdr samtaler i vuggestuen efter opstart.
  • 2.5års samtaler i vuggestuen. Her inddrages TRAS og Motorisk Screening.
  • Opstarts/Overleveringssamtaler i børnehaven efter ca. 2-3mdr.
  • Trivselssamtaler omkring 4-5års alderen
  • Skoleparathedssamtaler ca. ½ år før skolestart.

Ligeledes afholder vi forældresamtaler efter behov. Ligesom I altid kan bede om et møde.

Vi har 2 arbejdslørdage sammen med friskolen om året. En i foråret og en i efteråret. Her forventes det at I som minimum deltager i den ene.

Vi afholder 1-2 forældremøder om året, hvor temaer/ emner debatteres. Det er en god måde også at lære de andre forældre at kende på.

Vi har et forældreråd i bhv/vs bestående af ca. 5 forældre fra børnehave og vuggestue. Deres kerneopgave er at bakke op om det forpligtende fællesskab ved eksempelvis at planlægge forældrekaffearrangementer, hjælpe med praktiske gøremål under jule-hygge og sommerfest samt gå til hånde ved den årlige koloni. Ved disse arrangementer efterspørger forældrerådet ofte hjælp fra andre forældre.

Vores informationer udsendes via intra. Det er vigtigt at I som forældre holder Jer orienteret her. Al tilmelding til arrangementer og ferier foregår ligeledes her.

Hvert år i april afholdes den årlige generalforsamling på Frøbjerg-Orte friskole, børnehave og vuggestue. Her er der mulighed for at hører beretninger fra året der er gået, og have indflydelse på eller melde sig til bestyrelsen.