Prisen for at gå i Børnehaven er 1926,00,- kr. pr. måned.

Der ydes søskenderabat efter FOF's regler.

Tilskud om friplads eller delvis friplads kan søges på pladsanvisningen i Assens kommune