Indflydelse

Vi har tillid og respekt for den enkelte, både medarbejder imellem og ledelse og medarbejder. I Gnisten er der plads til, at ytre sin mening og følelser. Vi er lyttende og vi udveksler faglige, pædagogiske overvejelser og vi arbejder ud fra en åben og ligeværdig dialog. Man tager andres synspunkter seriøst

Engagement

Vi griber hinandens idéer, supplerer, inspireres og bakker op. Vi anerkender hinandens kompetencer. Behandler alle ligeværdig. Ros og anerkendelse af jobbet. Vi giver ansvar til den enkelte, og ens kompetencer kommer i spil. Børnehaven Gnisten er ligeledes en arbejdsplads hvor der er plads til at udvikle sig både fagligt og personligt.

Nyskabende

Vi har mod til at tænke stort og nyt - og finder løsninger, der virker i dagligdagen. Initiativ, engagement og viden er en forudsætning herfor. Vi har fokus på det, der virker frem for det, der ikke virker.

Fællesskab

Vi skaber sammen en god arbejdsplads. Vi brænder for det vi laver. Vi løfter i flok – men tager hensyn til den enkeltes behov og er fleksibel overfor ideer og ønsker. Samarbejde baseret på gensidig respekt og anerkendelse med udgangspunkt i kerneydelsen.

Humor

I Gnisten bruger vi humor som et arbejdsredskab. Vi vægter en god omgangstone og en god stemning i huset. Et godt grin/smil giver et positivt arbejdsmiljø. Det skal være rart at komme på arbejde:-)